Postup opravy – samovybíjení vozidla (Škoda Citigo)

Použité moduly

 • SPVG dříve SuperVAG
 • Aktuální předplatné

Typy vozidel

 • Škoda Citigo
 • VW UP!
 • Seat Mii

Použití

 • Pro odstranění příčiny vybíjení akumulátoru.
 • Pouze u vozidel se systémem START/STOP

Poznámky

 • Před započetím opravy, zkontrolujte zda má vozidlo namontovaný správný alternátor, dle objednacího čísla.
 • V našem případě, vozidlo druhý den nenastartovalo a nefungoval systém START/STOP.
 • Při uspání vozidla, mělo vozidlo stále odběr 0,54 A. Vozidlo by mělo mít odběr 0,01 A.
 • Vozidlo mělo namontovaný nesprávný alternátor!
 • Původní alternátor „04C 903 023 B” nesmí být zaměněný za „04C 903 023 J”.

Upozornění

 • Postup opravy je pouze pro konkrétní případ, v ostatních případech se může postup lišit.

 1. Zkontrolujte napětí akumulátoru, mělo by být alespoň 12V, popřípadě nabíjte nebo vyměňte akumulátor.
 2. Spusťte diagnostiku SPVG.
 3. Navažte komunikaci s řídící jednotkou Regulace baterie (61).
 4. V menu Základní funkce zvolte funkci Přizpůsobení a zadejte položku Analíza klidového proudu a potvrďte OK.
 5. Původní hodnota „30” zadejte novou hodnotu „31”
 6. Dále zvolte Testování nové hodnoty a nakonec proveďte Uložení nové hodnoty.
 7. Poté uspání ŘJ ve vozidle trvá do 1 minuty.
 8. Ukončete komunikaci s ŘJ a vypojte adaptér z vozidla.
 9. Vypněte zapalování vozidla a vemte si klíč k sobě.
 10. Vemte multimeter, nastavte ho na měření proudu (A) na nejvyšší rozsah. Sundejte záporný pól z baterie, napojte jeden vývod multimetru na záporný kolik baterie a druhý vývod multimetru na kontakt, který jste sundali z baterie. Vozidlo zamčete a počkejte dokud odběr vozidla se neustálí na nejnižší hodnotu. Nám klesl odběr vozidla pouze na 0,54 A. Odběr vozidla by se mě dostat na 0,01 A.
 11. Je nutné zjistit, jaký komponent nám energii z baterie odebírá.
 12. Vozidlo má 3 boxy na pojistky. dva boxy jsou v interieru vozidla.
 13. A jeden box v motorovém prostoru.
 14. Začněte odpojovat pojistky a sledujte pokles odběru. Nám postupně odběr klesl po odpojení dvou silových kabelu (zakroužkovaných) v motorovém prostoru na 0,01 A.
 15. Jsou to silové káble k dobíjení vozidla.
 16. Po zpětném připojení silových kabelu k pojistkám se opět hodnota vrátila na 0,54 A.
 17. Pokračovali jsme k odpojení regulátoru alternátoru a hodnota se snížila na 0,01A.
 18. Alternátor byl zaměněný za alternátor, který nepodporuje systém START/STOP.
 19. Na první pohled lze alternátory rozeznat při pohledu na konektoru ze strany regulátoru.
 20. Alternátor, který nepodporuje START/STOP má v konektoru regulátoru dva piny k připojení a alternátor, který START/STOP podporuje má pouze jeden pin v konektoru regulátoru pro propojení komunikace chytrého alternátoru s ŘJ regulace baterie (61).
 21. Na alternátoru se vyměnil regulátor na zadní části a řemenice a vozidlo bylo opraveno.

Po dané opravě vozidlo startuje a samovolné vybíjení  se neopakuje, vozidlo opraveno.  

SELECT LANGUAGE