Servisní intervaly, Modely 1997-2015

Servisní intervaly, Modely 1997-2015

Servisní intervaly, modely aut VW

Použité moduly

 • SPVG dříve SuperVAG

Aplikace

 • Všechny modely koncernu VW

Popis

Parametry servisního intervalu lze nastavit pomocí funkce přizpůsobení.

Protože kódování délky servisního intervalu závisí na více parametrech (např. s nastavenou špatnou kvalitou oleje nelze nastavit delší servisní interval než 15 tis. km), je vhodné používat přehledovou komfortní funkci Parametry servisního intervalu.

Nastavit lze parametry:

 • Počet aktivních servisních intervalů (informace pro indikaci na přístrojovém panelu)
 • Aktuální servisní interval
 • Krátký / Prodloužený servisní interval
 • Pevný / Proměnný servisní interval

Podmínky

 • Dostupnost jednotlivých parametrů servisních intervalů je závislá na modelu vozu a jeho výrobní toleranci (označení QGx na štítku vozu).
 • Nastavení QG1 a QG2 lze změnit nastavením parametrů (kvalita oleje),
 • QG0 měnit nelze a je dána výrobcem vozu a nelze používat LongLife oleje!

QG1 – Prodloužený proměnný servisní interval WIV

 • Kvalita oleje 2, nebo 4 (Dobrá kvalita oleje)
 • Lze nastavit Min a Max dráhu i čas do další prohlídky.

QG2 – Prodloužený pevný servisní interval SIA

 • Kvalita oleje 1 (špatná kvalita oleje)
 • Lze nastavit pouze Max dráhu a čas do další prohlídky.

QG0 – Pevný servisní interval FIX

Lze nastavit pouze dobu do další prohlídky.

Servisní interval je fixní (15 tis. km)

Některé modely vozů (např. Audi) mají další dodatečné servisní intervaly oddělené intervaly pro olej a servisní prohlídku.

Jejich dostupnost je závislá na identifikaci (objednacím čísle, výrobci) přístrojového panelu.

Příklad:

Prodloužený proměnný servisní interval WIV

 Kvalita oleje : Dobrá kvalita oleje

 WIV: Min. délka servisního intervalu (olej) : 15tis. km

 WIV: Max. délka servisního intervalu (olej) : 50tis. km

 Hodnoty SIA a FIX jsou nedostupné

Prodloužený pevný servisní interval SIA

Kvalita oleje : Špatná kvalita oleje

 SIA: Max. délka servisního intervalu (olej) : 30tis. km

 Hodnoty WIV a FIX jsou nedostupné

Pevný servisní interval FIX

 Kvalita oleje : nedostupná

 FIX: Max. délka servisního intervalu (dny) : 360 dní

 Hodnoty WIV a SIA jsou nedostupné

Provedení:

 1. V programu SPVG navažte komunikaci s řídicí jednotkou Přístrojový panel.
 2. Spusťte komfortní funkci Nastavení servisních intervalů.
 3. Zkontrolujte aktuální servisní interval, případně nastavte nové hodnoty jednotlivých parametrů (kvalitu oleje, km, případně dny do další prohlídky).
 4. Tlačítkem Zapiš změny uložíte současně všechny provedené změny do řídicí jednotky.
 5. Vyčkejte na potvrzení a opětovné načtení hodnot z řídicí jednotky.
 6. Ukončete komunikaci s řídicí jednotkou přístrojového panelu, vypněte/zapněte zapalování.
 7. Zkontrolujte signalizaci servisních intervalu na přístrojovém panelu.
SELECT LANGUAGE