Aplikační list Výměna vstřikovačů, motory common rail

Kódování vstřikovačů

Použité moduly
SPVG dříve SuperVAG

Aplikace
SPVG

· Rozsah
· VAG Engine BOSCH EDC16 CR 2005-2011
· VAG Engine BOSCH EDC17 CR 2008-
· VAG Engine SIEMENS PCR 2.1

Popis
· Kalibrační hodnota udává toleranční třídu vstřikovače Common Rail.
· Hodnotu je vyznačena na každém vstřikovači jako 6, nebo 7 místný kód skládající se z čísel a velkých písmen abecedy (mimo písmena i a číslice 0)
· Hodnota “AAAAAAA” není platná hodnota a označuje neuloženou hodnotu v řídicí jednotce elektroniky motoru!
· Kalibrační hodnota vstřikovače ovlivňuje chod motoru a nesprávná hodnota se může projevit jako hrubý chod motoru, nebo nerovnoměrný chod motoru na volnoběh.
· Kódování vymaže adaptační hodnoty vstřikovače uložené v řj motoru.
· Kalibraci vstřikovače je nutné provádět v případě výměny vstřikovače (i záměny pozice vstřikovače na jinou pozici v motoru), nebo výměny řídicí jednotky motoru.
· V programu SPVG lze zapsat hodnoty všech vstřikovačů současně pomocí komfortní funkce Kódování vstřikovačů (na jediný klik bez dalšího hledání informací)

Podmínky
· Zapnuté zapalování
· Motor v klidu
· Kalibrační hodnota přečtená ze vstřikovače

Příklad
Kalibrační hodnota vstřikovače = BBHKLJ

Provedení
· Zvolit odpovídající model vozu
· Navázat komunikaci s řídicí jednotkou Elektronika motoru
· Zvolit komfortní funkci : Kódování vstřikovačů
· Kontrolujte, případně zadejte nové hodnoty pro korekci vstřikovačů pro jednotlivé válce motoru.
· Zapište hodnoty do řídicí jednotky motoru tlačítkem Zapiš změny
· Dojde k zápisu a opětovnému načtení hodnot uložených v řídicí jednotce elektroniky motoru.
· Zkontrolujte paměť závad

SELECT LANGUAGE