Motory TDI CR EDC17 2,0 TDI 2008-2010

Kódy motoru: CBAA, CBAB, CBBB,
Vstřikování: Common rail EDC17

Zkontrolujte:

 • snímač teploty výfukových plynů,
 • snímač teploty paliva,
 • zanesení částicového filtru,
 • snímač diferenciálního tlaku,

Zjištění stavu regenerace a koeficientu zanesení
blok 75 pole 3 – koeficient zanesení
blok 103 pole 1 – poslední číslo musí být 1 (hmotnost sazí ve filtru částic v přípustném rozsahu)
blok 108 pole 2 – hmotnost sazí ve filtru částic vypočtená
blok 108 pole 3 – hmotnost sazí ve filtru částic změřená

min. zanesení filtru pro povolení regenerace: 18 g
max. zanesení filtru pro povolení regenerace: 45 g

Spuštění regenerace:

 • Teplý motor, volnoběh(Zkontrolujte snímač teploty výfukových plynů a snímač teploty chladicí kapaliny !)
 • Podmínkou je mít plnou alespoň polovinu nádrže paliva.
 • Při komunikaci s řídicí jednotkou motoru zvolte :
  Funkce Login : Zpřístupnění regenerace částicového filtru u stojícího vozidla a
  Základní nastavení : Servisní regenerace částicového filtru.
 • nebo
  Login: Zpřístupnění rozšířených funkcí přizpůsobení/základní nastavení
  Přizpůsobení : Servisní regenerace filtru částic za jízdy, Nová hodnota: 00 01

Poznámka:
Bylo zjištěno, že u některých modelů (řada PQ2x) se při regeneraci při stojícím voze přehřívají některé díly. (např. u VW Polo s řízením vpravo se zatavila hadice posilovače brzd, což způsobilo horší průběh brzdění). U vozů řady PQ2x není řízen ventilátor pulzně šířkovou modulací (PWM), ale přepínačem. Ten vybaví teprve při vysoké teplotě chladicí kapaliny, když už motorový prostor je velmi silně vyhřátý.
Proto by měla být při regeneraci u stojícího vozu být otevřená kapota.

Bloky hodnot související s částicovým filtrem:
Blok hodnot 101
1) Otáčky motoru
2) Servisní regenerace, aktuální doba trvání
3) Servisní regenerace, doba od posledního uvolnění
4) Servisní regenerace, stav

 • 0 úspěšná regenerace
 • 8 částečně úspěšná regenerace

Blok hodnot 102

1) Stav servisu, filtr částic, regenerace
XXXX XXX1 normální provoz
XXXX XX1X fáze startu
XXXX X1XX fáze zahřívání 1 (heat up 1)
XXXX 1XXX fáze zahřívání 2 (heat up 2)
XXX1 XXXX fáze regenerace
XX1X XXXX fáze “cool down”
X1XX XXXX úspěšná servisní regenerace
1XXX XXXX úspěšná servisní regenerace

2) Stav servisu, filtr částic, regenerace Lowbyte
XXXX XXX1 Nouzová regenerace aktivní
XXXX XX1X Přerušení regenerace

3) Stav servisu, přerušení regenerace Highbyte
4) Stav servisu, přerušení regenerace Lowbyte

Blok hodnot 103

1) Podmínky pro spuštění regenerace 1 (správně samé 1 pro 4 cifry vlevo)
XXXX XXX1 max. teplota před oxidačním katalyzátorem (řada válců 1) není překročena
XXXX XX1X max. teplota před oxidačním katalyzátorem (řada válců 2) není překročena
XXXX X1XX stav servisní regenerace aktivní
XXXX 1XXX stav nesešlápnuté brzdy

2) Podmínky pro spuštění regenerace 2 (správně samé 1)
XXXX XXX1 hmotnost sazí ve filtru částic v přípustném rozsahu
XXXX XX1X žádná závada ve funkcích filtru částic
XXXX X1XX žádná závada ve funkcích motoru
XXXX 1XXX maximální doba trvání regenerace není překročena
XXX1 XXXX doba zahřívání výfukového systému, řada válců 1, je v přípustných mezích
XX1X XXXX doba zahřívání výfukového systému, řada válců 2, je v přípustných mezích
X1XX XXXX max. teplota před filtrem částic (řada válců 1) není překročena
1XXX XXXX max. teplota před filtrem částic (řada válců 2) není překročena

3) Podmínky pro spuštění regenerace 3 (správně samé 1)
XXXX XXX1 rychlost jízdy = 0 km/h
XXXX XX1X otáčky motoru v požadovaném rozsahu
XXXX X1XX vstřikované množství v požadovaném rozsahu
XXXX 1XXX hodnota plynového pedálu, malý práh
XXX1 XXXX teplota filtru částic (řada válců 1) v přípustném rozsahu
XX1X XXXX teplota filtru částic (řada válců 2) v přípustném rozsahu
X1XX XXXX teplota oxidačního katalyzátoru (řada válců 1) v přípustném rozsahu
1XXX XXXX teplota oxidačního katalyzátoru (řada válců 2) v přípustném rozsahu

4) Podmínky pro spuštění regenerace 4 (správně samé 1)

XXXX XXX1 normální stav motoru
XXXX XX1X teplota motoru v přípustném rozsahu
XXXX X1XX teplota oleje v přípustném rozsahu
XXXX 1XXX atmosférický tlak dostatečně vysoký
XXX1 XXXX teplota paliva dostatečně chladná
XX1X XXXX dostatečné napětí akumulátoru
X1XX XXXX nesepnutá žádná spojka
1XXX XXXX není zařazen žádný rychlostní stupeň

Blok hodnot 104 Filtr částic, regenerace

1) Provozní režim dodatečného zpracování výfukových plynů,
FF01 normální provoz
FF02 režim regenerace
2) Provozní režim dodatečného zpracování výfukových plynů, nižší stupeň
3) Regenerace za jízdy, stav požadavku
4) Regenerace za jízdy, stav zablokování

Blok hodnot 105 Filtr částic, regenerace

1) Provozní bod motoru pro regeneraci
2) Počet požadavků na regeneraci
3) Simulovaná teplota povrchu, filtr pevných částic
4) Model vzduchu, proud objemu výfukových plynů, filtr částic

Blok hodnot 106

1) Filtr pevných částic, mez zanesení – přeplnění (zablokování nouzové regenerace)
2) Filtr pevných částic, mez zanesení možná pouze servisní regenerace (záznam závady)
3) Filtr pevných částic, mez zanesení – regenerace za jízdy (práh aktivace regenerace)

Blok hodnot 108

1) Filtr pevných částic – objem sazí v oleji
2) hmotnost sazí ve filtru částic vypočtená
3) hmotnost sazí ve filtru částic změřená

SELECT LANGUAGE