Podmínky spuštění regenerace částicového filtru DPF

Poznámka:
Tyto údaje zdůvodňují neprovedení (přerušení) regenerace částicového filtru.

Podmínkou je mít plnou alespoň polovinu nádrže paliva.

Blok 101, pole 1 – Podmínky regenerace
Před startem regenerace : 0 0 0 0 0 0 0 0 = regenerace není aktivní
Po startu regenerace:
1 1 1 1 1 1 1 1 Všechny podmínky splněny
X X X X X X X 1 Min. doba běžícího motoru před startem regenerace uběhla
X X X X X X 1 X Teplota chladicí kapaliny větší než 70 °C
X X X X X 1 X X Teplota oleje větší než 70 °C
X X X X 1 X X X Teplota okolí dostatečně vysoká
X X X 1 X X X X Teplota paliva pod 70 °C
X X 1 X X X X X Dostatečné napětí baterie
X 1 X X X X X X Spojkový pedál
1 X X X X X X X Není zařazen rychlostní stupeň

Blok 101, pole 2 – Podmínky regenerace 2
Před startem regenerace : 0 0 0 0 0 0 0 0 = regenerace není aktivní
Po startu regenerace:
1 1 1 1 1 1 1 1 Všechny podmínky splněny
X X X X X X X 1 Rychlost vozidla = 0
X X X X X X 1 X Otáčky motoru v rozsahu
X X X X X 1 X X Vstřikované množství v přípustném rozsahu
X X X X 1 X X X Plynový pedál není sešlápnut
X X X 1 X X X X Teplota část. filtru v přípustném rozsahu
X X 1 X X X X X Teplota předkatalyzátoru v přípustném rozsahu
X 1 X X X X X X Množství popela ve filtru v přípustném rozsahu
1 X X X X X X X Žádné závady v paměti závad, které by blokovaly regeneraci

Blok 101, pole 3 – Podmínky přerušení regenerace
X X X X X 1 Nedosažena teplota do určité doby (možné důvody:není zapnutý spotřebič, okolní teplota příliš nízká)
X X X X 1 X Teplota částicového filtru překročena
X X X 1 X X Teplota předkatalyzátoru překročena
X X 1 X X X Není splněna některá z podmínek (pole 1 nebo 2)
X 1 X X X X Příliš dlouhá doba regenerace (možné důvody: není zapnutý spotřebič, okolní teplota příliš nízká)
1 X X X X X Přerušení diagnostickým testerem

Blok 101, pole 4 – Stav regenerace
000 Regenerace neaktivní nebo začíná
001 Ohřívání
010 Regenerace aktivní
100 Chlazení

SELECT LANGUAGE