Převodovka 09D

Konektor na řídicí jednotce automatické převodovky -J217:

PIN 01: sv. 31, kostra
PIN 02: sv. 31, kostra
PIN 03: sv.30, trvalé plus
PIN 04: (+) magnetický ventil -N283
PIN 05: (+) magnetický ventil -N91
PIN 06: (-) magnetický ventil -N92
PIN 08: snímač teploty ATF –
PIN 09: diagnostika vedení K
PIN 10: multifunkční spínač, spínač B
PIN 15: buzení magnetického ventilu -N89
PIN 16: (+) magnetický ventil -N282
PIN 17: (-) magnetický ventil -N93
PIN 18: (-) magnetický ventil -N90
PIN 21: signál jízdy pozadu
PIN 22: multifunkční spínač, spínač PA
PIN 27: sv. 15, sepnuto plus
PIN 28: sv. 15, sepnuto plus
PIN 29: magnet zámku volicí páky -N110
PIN 30: (+) magnetický ventil -N90
PIN 31: (+) magnetický ventil -N93
PIN 32: (-) magnetický ventil -N282
PIN 34: datová sběrnice pohonného systému CAN-Low
PIN 36: multifunkční spínač, spínač C
PIN 38: výstupní otáčky převodovky +12 V
PIN 39: vstup signálu vstupních otáček převodovky
PIN 40: signál pro snímače volicí páky -J587
PIN 41: buzení magnetického ventilu -N88
PIN 42: (+) magnetický ventil -N92
PIN 43: (-) magnetický ventil -N91
PIN 44: (-) magnetický ventil -N283
PIN 45: snímač teploty ATF +
PIN 46: datová sběrnice pohonného systému CAN-High
PIN 47: multifunkční spínač, spínač A
PIN 48: signál od spínače tiptroniku -F189
PIN 50: vstup signálu výstupních otáček převodovky
PIN 51: vstupní otáčky převodovky +12 V

SELECT LANGUAGE