Aktivace stopek v maxidotu MQB


Použité moduly

 • SPVG dříve SuperVAG
 • Aktuální předplatné

Typy vozidel

 • Vozidla platformy MQB

Použití

 • Pro aktivaci počítání kol (stopek) v přístrojovém panelu (Maxidot)

Poznámky

 • Aktivace je funkční pouze u barevného typu panelu (maxidot).

Upozornění

 • PŘED KÓDOVÁNÍM UDĚLEJTE ZÁLOHU KÓDOVÁNÍ !!!
 1. Kvůli uložení PŮVODNÍHO KÓDOVÁNÍ (při chybném kódování, můžete kódování přepsat na původní hodnoty ze zálohy)
 2. Před kódováním zkontrolovat paměť závad (pro kontrolu zda jednotky nějaké závady neobsahovaly před programováním).

 

Postup

 1. Navažte komunikaci s ŘJ přístrojový panel (17).
 2. V menu základních funkcí zvolte funkci „Kódování řídící jednotky”.
 3. V menu komfortního kódování dohledejte hodnotu „Počítač kol” a zvolte hodnotu „ano”.
 4. V menu základních funkcí pokračujte funkcí „Zapiš změny”.
 5. Ukončete komunikaci s ŘJ a funkce je dokončena.

 

 

SELECT LANGUAGE