Řešení situace ztracených klíčů u modelů s bezklíčkovým startováním (KESSY) VAG MQB

Použité moduly

 •  SPVG dříve SuperVAG
 •  Aktuální roční předplatné

Typy vozidel

 • Škoda (MQB)
 • VW (MQB)
 • Audi A3 (MQB)

Použití

 • Postup použijeme při ztrátě všech klíčů u vozidel MQB KESSY

Upozornění

 • Před zahájením celé operace, chceme upozornit, že jakýkoliv zásah do vozidla děláte na vlastní riziko.
 • Celou operací musí provádět zkušená odpovědná osoba/servis.

Poznámky

 • Force tool ignition (zařízení pro spínání svorky 15 přes OBD2)
 • Měřící hrot s kabelem dlouhým 0,5m přes pojistku 5A, zakončený krokosvorkou.
 • Dealer key (zakoupený ve značkovém servisu podle VIN vozu)!
 • Kredity pro výpočet PINU ONLINE pomocí SPVG.

Postup

 1. Při ztrátě klíčů u vozidel s KESSY startováním není možné zapnout zapalování a tím pádem učit klíče. Je nutné zapnout zapalování napřímo.
 2. Demontujte ŘJ motoru z vozidla pro snadný přístup ke konektorum ŘJ.


 3. Zpřístupněte si konektor „K” k ŘJ motoru.
 4. Sundejte horní kryt na kabeláži ke konektoru „K” k ŘJ motoru.
 5. Připojte měřící hrot z horní strany konektoru na pin tak, aby se dotýkal zadní strany pinu v konektoru.
 6. Poté opět připojte oba konektory do ŘJ motoru.
 7. Připojte krokosvorku na kladný pól akumulátoru, musí se probudit přístrojový panel.
 8. Připravte si zařízení Force tool ignition a připojte do OBD zásuvky a zapněte ho.
   
 9. Poté spusťte SPVG KEY.
 10. Navažte komunikaci s automobilem.
 11. Použijte funkci „Zjistit PIN výpočtem ONLINE,kredit”. Vyčkejte 10 – 15 minut na zpracování dat z vozidla.
 12. Poté použijte funkci „Zjistit pin z historie – ONLINE”. SPVG vám najde PIN a component security a uloží je do počítače (není nutné si jej pamatovat).
 13. Nyní přecházíme k samotnému učení klíčů. Použijte funkci „Učení klíčů”.
 14. Zadejte počet klíčů: 1 (pokud máte více klíčů, tak zadat jejich počet).
 15. Přiložte klíč ke čtecí cívce a postupujte podle pokynu programu.
 16. Na panelu se musí zobrazit 0-1 (pokud jste zadali jiný počet než jedna bude zde toto číslo)
 17. Pokud máte klíč správně přiložen u cívky, program klíč automaticky uloží do paměti. (jak správně přiložit klíč najdete na www.spvg-wiki.com).
 18. Na panelu se zobrazí 1-1 (pokud jste zadali více klíčů pokračujte v učení dle pokynu programu)
 19. V momentě úspěšného naučení klíče (klíčů) by mělo jít zapnout zapalování.
 20. Pokud auto hlásí, že klíček nevidí a jde zapnout zapalování pouze na přiložení klíče k cívce, pak je nutné postup Učení klíčů opakovat (body 13.-19)..
  POZNÁMKA 1: V průběhu učení klíčů je možné, že panel bude zhasínat. Probudit ho lze otevřením zavřením dveří nebo pomocí světelné houkačky.
  POZNÁMKA 2: Pokud máte zakoupený jeden dealer key ze značkového servisu, pak si můžete předkódovat další pomocí programátoru transpondérů ADE, Miraclone nebo VVDI.

SELECT LANGUAGE