Programování dálkového ovládání Audi A8 (4E) 2003 – 2008

Nefungujícím klíčkem zapněte zapalování. Znovu se vytvoří synchronizace k imobilizéru.  

  • Pokud by rádiové dálkové ovládání již nefungovalo se všemi klíčky (klíčky do zapalování), proveďte následující kroky.  

Kontrola
1. Navažte komunikaci s ŘJ 5 Oprávnění ke startu.
2. Blok naměřených hodnot 6, resp. 133 a zkontrolujte, zda se rozpoznává rádiové dálkové ovládání.
3. Pokud se klíč nerozpoznává, proveďte reset svorky 30.  

Po výměně nebo odpojení akumulátoru při opravách na elektrickém zařízení je nutno sesynchronizovat další a přídavné klíčky.

SELECT LANGUAGE