Měření a kontrola veličin

MK60EC1 Kontrola brzdného podtlaku

Provádí se zejména, když se vyskytne závada 3366.

Pro vyhodnocení závady je nutné porovnat informace ze snímače tlaku v podtlakové komoře a snímače tlaku v sacím potrubí.
Snímač podtlaku -G608 měří podtlak v podtlakovém vedení mezi motorem a podtlakovou komorou posilovače brzd.
Snímač tlaku v sacím potrubí -G71 měří podtlak v sacím potrubí motoru. Podtlak v sacím potrubí načte řídicí jednotka motoru a po sběrnici CAN jej přenese řídicí jednotce ABS.
Najdete je v blocích hodnot, případně přímým zadáním bloku 9 a sledováním veličin 1 Podtlak v podtlakové komoře (HBV). a 4.Podtlak v sacím potrubí na motoru (HBV).

Postup kontroly:

1) Vypněte a opět zapněte zapalování, při stojícím motoru.
Brzdový pedál sešlapávejte tak často, až následující naměřené hodnoty budou přibližně 0 mbar.
Údaje na obou snímačích musí být přibližně stejné.
2) Druhé měření probíhá při běžícím motoru.
Při následujících kontrolách je třeba zabránit zvýšení otáček např. klimatizací nebo vyhříváním sedadel.
Brzdový pedál se nesmí sešlápnout.
Údaj -G608 musí po dobu minimálně 10 sekund zůstat přibližně konstantní a dosahovat hodnoty do 1000mbar (1 bar).
3) Vypněte a opět zapněte zapalování, při stojícím motoru.
Několikrát tak sešlápněte brzdový pedál.
Naměřená hodnota -G608 se musí postupně vrátit až přibližně na 0 mbar.

Pokud nejsou hodnoty podle uvedeného postupu :
zkontrolujte podtlakový systém na únik
zkontrolujte vedení podtlakových hadiček k posilovači brzd na únik
zkontrolujte posilovač brzd na únik

Po provedené opravě je třeba provést zkušební jízdu (pod zatížením), protože jinak se nenaučí nové adaptační hodnoty výšky a uloží se závada 3366, resp. závada se nevymaže.

SELECT LANGUAGE