Volkswagen Phaeton 3D (18)

Rádiové dálkové ovládání nezávislého topení
Kontrolka v rádiovém dálkovém ovládání po jednom stisknutí tlačítka ukáže, zda byl přijat rádiový signál od nezávislého topení a zda jsou baterie v rádiovém dálkovém ovládání slabé.

Údaj rádiového dálkového ovládání nezávislého topení:

  • Svítí dvě sekundy zeleně. – Nezávislé topení bylo zapnuto.
  • Svítí dvě sekundy červeně. – Nezávislé topení bylo vypnuto.
  • Bliká dvě sekundy pomalu zeleně. – Signál zapnutí nebyl přijat.
  • Bliká dvě sekundy pomalu červeně. – Signál vypnutí nebyl přijat.
  • Bliká dvě sekundy rychle zeleně. – Přídavné topení je zablokováno, např. protože je závada v přídavném topení
  • Svítí dvě sekundy oranžově, poté zeleně, resp. červeně. – Baterie jsou slabé, signál zapnutí, resp. vypnutí byl však přijat.
  • Svítí dvě sekundy oranžově, poté zeleně, resp. červeně. – Baterie jsou slabé, signál zapnutí, resp. vypnutí nebyl přijat.
  • Bliká pět sekund oranžově. – Baterie jsou opotřebované, signál zapnutí, resp. vypnutí nebyl přijat.

Dosah rádiového dálkového ovládání nezávislého topení:
Přijímač je umístěn v interiéru vozidla. Dosah rádiového dálkového ovládání je při plných bateriích až 600 metrů. Překážky mezi rádiovým dálkovým ovládáním a vozidlem, špatné povětrnostní podmínky i slabější baterie snižují dosah.

SELECT LANGUAGE