TDI-PD 2,0/125 kW (BMN/BUY)

TDI-PD 2,0/125 kW (BMN/BUY)

2,0 l 4V TDI (BMN/BUY)

1 Vstřikované množství

  Teplota chladicí kapaliny min. 75 °C:

 1) Otáčky motoru

 při volnoběhu: 790…810/min

 při plném zatížení: 2800…3200/min

 2) Vstřikované množství

 při volnoběhu: 3,0…10,0 mg/zdvih

 při plném zatížení: 45…75 mg/zdvih

 3) Požadovaná hodnota doby vstřiku

 při volnoběhu: 2…9 °KH

 při plném zatížení: 20…30 °KH

 4) Teplota chladicí kapaliny

2 Volnoběžné otáčky

  Teplota chladicí kapaliny min. 75 °C:

 1) Otáčky motoru

 při volnoběhu: 790…810/min

 při plném zatížení: 2800…3200/min

 2) Poloha plynového pedálu

 při volnoběhu: 0 %

 při plném zatížení: 99…100 %

 3) Provozní stav

 XXXX XXX1   klimatizace ZAP

       XXXX 0XXX   volnoběžný spínač (sešlápnutý plynový pedál)

 XXX1 XXXX   spínač kick-down sepnutý (pouze automatika)

 X1XX XXXX   zvýšený volnoběh

 4) Teplota chladicí kapaliny

3 Zpětné vedení výfukových plynů

  Teplota chladicí kapaliny min. 75 °C:

 1) Otáčky motoru

 při volnoběhu: 790…810/min

 při plném zatížení: 2800…3200/min

 2) Požadovaná hodnota zpětného vedení výfukových plynů

 při volnoběhu: 180…350 mg/zdvih

 při plném zatížení: 900…1300 mg/zdvih

 3) Skutečná hodnota zpětného vedení výfukových plynů

 při volnoběhu: 180…350 mg/zdvih

 při plném zatížení: 900…1300 mg/zdvih

 4) Buzení ovladače ZVVP

 při volnoběhu: 15…65 %

 při plném zatížení: 0 %

 Asi po 2 minutách se zpětné vedení výfukových plynů vypne

 Další aktivace: prudké sešlápnutí plynu n > 1500/min

4 Buzení magnetických ventilů čerpadlové trysky

Teplota chladicí kapaliny min. 75 °C:

 1) Otáčky motoru

 2) Požadovaná hodnota počátku vstřiku

 při volnoběhu: 4,2 °p.HÚ … 5,2 °z.HÚ

 při plném zatížení: 13…25 °p.HÚ

 3) Požadovaná hodnota doby vstřiku

 při volnoběhu: 2…9 °KH

 při plném zatížení: 20…30 °KH

 4) Synchronizace klika/vačka

 volnoběh/plné zatížení: -6…6 °KH

5 Poměry při startování

uloženo při posledním nastartování motoru

 1) Otáčky motoru

 2) Okamžik startu

 0 Nm

 3) Synchronizace startu

     001  vlastní synchronizace vačkového hřídele aktivní

     002  vlastní synchronizace klikového hřídele aktivní

     004  motor běží

     008  synchronizace motoru potvrzena

     016  synchronizace motoru úspěšně ukončena

     032  vlastní synchronizace snímače vačkového hřídele úspěšná

     064  vlastní synchronizace snímače klikového hřídele úspěšná

     128  zjištěn první platný zub

     Mohou se také zobrazit vložené hodnoty, které se sestavují ze součtů výše uvedených jednotlivých hodnot.

 4) Teplota chladicí kapaliny

6 Polohy spínačů

 1) Aktuální rychlost vozidla

 2) Kontrola pedálu

     X X X X X X X 1  spínač brzdových světel sepnutý

     X X X X X X 1 X  spínač brzdového pedálu sepnutý (redundantně)

     X X X X X 1 X X  spínač spojkového pedálu sepnutý

     X X X X 1 X X X  tempomat uvolněn

     X X X 1 X X X X  ACC uvolněno

     X X 1 X X X X X  hlavní spínač sepnutý

     0 0 X X X X X X  režim ACC/GRA není aktivní

     1 0 X X X X X X  překročit stav

     0 1 X X X X X X  ACC/GRA v regulačním rozsahu

     1 1 X X X X X X  ACC/GRA není uvolněno

 3) Poloha plynového pedálu

 4) Polohy spínače tempomatu

     X – X X X X X 1  aretovaná poloha ZAP

     X – X X X X 1 X  stisknutá poloha VYP

     X – X X X 1 X X  Tip-Down, zpomalit

     X – X X 1 X X X  Tip-Up, zrychlit

     X – X 1 X X X X  nastavit

     X – 1 X X X X X  opakovaný záznam

     1 – X X X X X X  aretovaná poloha ZAP od hardwaru

7 Snímače teploty

 1) Teplota paliva

 do 95 °C

 2) —-

 3) Teplota nasávaného vzduchu (teplota v sacím potrubí)

 4) Teplota chladicí kapaliny

8 Omezovací moment 1

Teplota chladicí kapaliny min. 75 °C:

 1) Otáčky motoru

 při volnoběhu: 790…810/min

 při plném zatížení: 2800…3200/min

 2) Požadovaný moment (plynový pedál)

 při volnoběhu: -5… Nm

 při plném zatížení: 350…450 Nm

 3) Omezení točivého momentu

 při volnoběhu: 150…00 Nm

 při plném zatížení: 350…400 Nm

 4) Omezení kouřivosti

 při volnoběhu: 100…230 Nm

 při plném zatížení: >= omezení točivého momentu (viz pole 3)

10 Veličiny vzduchu

Teplota chladicí kapaliny min. 75 °C:

 1) Nasávané množství vzduchu

     při volnoběhu: 180…350 mg/zdvih

     při plném zatížení: 900…1400 mg/zdvih

 2) Tlak okolního vzduchu (závisí na nadmořské výšce a počasí)

     900…1100 mbar

 3) Skutečná hodnota plnicího tlaku (závisí na nadmořské výšce a počasí)

     při volnoběhu: 900…1150 mbar

     při plném zatížení: 2000…2800 mbar

 4) Poloha plynového pedálu

     při volnoběhu: 0 %

     při plném zatížení: 99…100 %

 Asi po 2 minutách se zpětné vedení výfukových plynů vypne

 K aktivaci: prudké sešlápnutí plynu n > 1500/min

11 Regulace plnicího tlaku

Teplota chladicí kapaliny min. 75 °C:

 1) Otáčky motoru

 při volnoběhu: 790…810/min

 při plném zatížení: 2800…3200/min

 2) Požadovaná hodnota plnicího tlaku

 při volnoběhu: 900…1150 mbar

 při plném zatížení: 2100…2400 mbar

 3) Skutečná hodnota plnicího tlaku (závisí na nadmořské výšce a počasí)

 při volnoběhu: 900…1150 mbar

 při plném zatížení: 2000…2500 mbar

 4) Střída omezení plnicího tlaku

 při volnoběhu: 40…95 %

 při plném zatížení: 15…95 %

12 Předžhavení

 1) Stav žhavení

     0 0 0 0 0 0 0 0  fáze inicializace nebo doběh aktivní

     0 0 0 0 0 0 0 1  počkejte na požadavek na startování ECO

     0 0 0 1 0 0 0 0  předžhavení

     0 1 0 1 0 0 0 0  bez předžhavení

     1 0 1 1 0 0 0 0  dožhavení

     1 1 0 0 0 0 0 0  bez žhavení při startování

     1 1 1 1 0 0 0 0  mezižhavení

     0 0 1 1 0 0 0 0  pohotovostní žhavení

     0 1 1 1 0 0 0 0  žhavení při startování

     1 0 1 1 0 0 0 1  počkejte na dožhavení

     1 1 0 1 0 0 0 0  bez dožhavení

     1 1 1 1 0 0 0 1  počkejte na mezižhavení

     1 1 1 1 1 1 1 1  bez žhavení

 2) Doba předžhavení

     [s]

 3) Palubní napětí

     10…15 V

 4) Teplota chladicí kapaliny

     [°C]

13 Regulace klidného chodu

Naměřené hodnoty při volnoběhu, teplota chladicí kapaliny min. 75 °C:

 1) Odchylka množství vstřikovaného paliva válce 1

 2) Odchylka množství vstřikovaného paliva válce 2

 3) Odchylka množství vstřikovaného paliva válce 3

 4) Odchylka množství vstřikovaného paliva válce 4

 Vstřikované množství     Přípustné meze pro

 z BNH 01/2               vstřikované množství LRR, válce 1-4

  [mg/zdvih                [mg/zdvih]

  5                          -1.90…1,90

  5,5                        -2.09…2,09

  6                          -2.28…2,28

  6,5                        -2.47…2,47

  7                          -2.66…2,66

  7,5                        -2.85…2,85

  8                          -3.04…3,04

  8,5                        -3.23…3,23

  9                          -3.42…3,42

  9,5                        -3.61…3,61

  10                         -3.80…3,80

15 Spotřeba paliva

Teplota chladicí kapaliny min. 75 °C:

 1) Otáčky motoru

     při volnoběhu: 790…810/min

 2) Moment motoru

     při volnoběhu: 25…60 Nm

 3) Spotřeba paliva

     [litrů/h]

 4) Požadavek na vstřikované množství (plynový pedál)

     [Nm]

16 Přídavné topení

 1) Vytížení alternátoru

     5…100 %

 2) neobsazeno

 3) neobsazeno

 4) Palubní napětí

 10…15 V

17 Readinesscode (EOBD)

 1) CARB Režim 01 DATA A

     X – – – 0 0 0 0  nejsou uložena žádná chybová hlášení

     0 – – – X X X X  žárovka MIL VYP

     1 – – – X X X X  žárovka MIL ZAP

 2) CARB Režim 01 DATA B

     – X X X – X X 1  aktivace zjištění vynechávání zapalování (1= existuje)

 – X X X – X 1 X  aktivace palivového systému (1= existuje)

     – X X X – 1 X X  aktivace kompletního systému (1= existuje)

     – X X 0 – X X X  test EOBD zjištění vynechávání zapalování ukončen *)

 – X 0 X – X X X  test EOBD palivového systému ukončen

     – 0 X X – X X X  test EOBD celkového systému ukončen

 3) CARB Režim 01 DATA C

     X X 1 – – – – –  aktivace sondy lambda (1= existuje)

 X 1 X – – – – –  aktivace vyhřívání sondy lambda (1= existuje)

 1 X X – – – – –  aktivace zpětného vedení výfukových plynů (1= existuje)

 4) CARB Režim 01 DATA D

     X X 0 – – – – –  test EOBD sondy lambda ukončen *)

 X 0 X – – – – –  test EOBD vyhřívání sondy lambda ukončen *)

 0 X X – – – – –  test EOBD zpětného vedení výfukových plynů ukončen

 *)v závislosti na vybavení

18 Stav piezoventilů

 1) Válec 1

 2) Válec 2

 3) Válec 3

 4) Válec 4

 Význam válců 1 až 4:

 000  bezchybná regulace

 002  řízení při startování

 004  malé množství vstřikovaného paliva nebo piezoventil VYP

 008  dosaženy meze energie

 016  neplatná doba zavření ventilu (BIP)

 032  nesmyslná piezokapacita

 064  nesmyslná piezoenergie

 128  identifikace doby zavření (BIP) není možná

      (event. elektrická závada v kanálu měření)

23 Doby sepnutí piezoventilů

 1) Válec 1

 2) Válec 2

 3) Válec 3

 4) Válec 4

 hodnoty válců 1 až 4: 0,18…0,25 ms

28 Snímač hodnoty pedálu

 1) Snímač hodnoty pedálu 1

     poloha plynu: 0 %   A  0,27…0,89 V

                  100 % A  3,30…4,74 V

 2) Snímač hodnoty pedálu 2

     poloha plynu: 0 %   A  0,14…0,44 V

                  100 % A  1,65…2,56 V

 3) Provozní stav

     XXXX XXX1   klimatizace ZAP

     XXXX 0XXX   volnoběžný spínač (sešlápnutý plynový pedál)

 XXX1 XXXX   spínač kick-down sepnutý (pouze automatika)

     X1XX XXXX   zvýšený volnoběh

 4) Poloha plynového pedálu

     při volnoběhu: 0 %

     při plném zatížení: 99…100 %

40 Hodnota sondy lambda

Teplota chladicí kapaliny min. 75 °C:

 1) Otáčky motoru

     při volnoběhu: 790…810/min

 2) Vstřikované množství

     při volnoběhu: 3…10 mg/zdvih

 3) Stav vyhřívání sondy lambda

     XXXX XX01  vyhřívání sondy lambda není, resp. se sníženým výkonem

     XXXX XX10  vyhřívání sondy lambda uvolněno

 4) Skutečná hodnota lambda

     [-]

41 Elektrický ovladač EGR 1

Teplota chladicí kapaliny min. 75 °C:

 1) Požadovaná poloha regulační klapky

     90…98 %

 2) Požadovaná poloha ovladače EGR

     15…65 %

 3) Skutečná poloha ovladače EGR

     15…65 %

 4) TV ovladače EGR

     [%]

42 Elektrický ovladač EGR / klapka v sacím potrubí

Teplota chladicí kapaliny min. 75 °C:

 1) Učební hodnota ovladače EGR (zavřený)

     0,6…1,2 V

 2) Stav adaptace ovladače EGR

     0000 0000

 3) Poloha regulační klapky

     90…98 %

 4) Poloha ovladače EGR

     15…65 %

43 Ovladač plnicího tlaku

Teplota chladicí kapaliny min. 75 °C:

 1) Střída ovladače plnicího tlaku

     70…98 %

 2) Poloha ovladače plnicího tlaku

     80…98 %

 3) Neobsazeno

 4) Neobsazeno

44 Přepínací sací potrubí / chladič EGR 2

Teplota chladicí kapaliny min. 75 °C:

 1) Otáčky motoru

     při volnoběhu: 790…810/min

 2) Nasávané množství vzduchu

     při volnoběhu: 180…350 mg/zdvih

     při plném zatížení: 900…1400 mg/zdvih

 3) Stav chladiče EGR

     0   chladič EGR aktivní/ZAP

     1   chladič EGR neaktivní/VYP

 4) Střída ventilu klapky v sacím potrubí

46 Elektrická regulační klapka 1 (klapka v sacím potrubí)

Teplota chladicí kapaliny min. 75 °C:

 1) Požadovaná poloha regulační klapky

     90…98 %

 2) Požadovaná hodnota plnicího tlaku

     90…98 %

 3) Poloha regulační klapky

     90…98 %

 4) Střída regulační klapky

47 Elektrická regulační klapka 2 (klapka v sacím potrubí)

Teplota chladicí kapaliny min. 75 °C:

 1) Učební hodnota regulační klapky (zavřená)

     0,4…0,6 V

 2) Učební hodnota regulační klapky (otevřená)

     bez údajů

 3) Střída regulační klapky

 4) Poloha regulační klapky

     90…98 %

51 Zjišťování otáček

 1) Otáčky motoru

     [1/min]

 2) Otáčky vačkového hřídele

     otáčky motoru/2  1/min  +-50

 3) Synchronizace startu

     000  základní inicializace

     001  vynulování čítače

     002  zastavení motoru nebo závada

     003  přechodové stavy

     004  fáze validizace

     005  fáze validizace

     006  fáze validizace

     008  fáze validizace

     016  určení fáze

     028  redundantní startování

     032  fáze synchronizace

     033  polohování systému

     048  pořadí výpočtu aktivováno

     064  systém čeká na zastavení motoru

     128  dynamická platnost

 4) Stav odpojení sekvence vstřikování

 bez z.

62 Chlazení motoru 3

 1) Teplota chladicí kapaliny

     [°C]

 2) Chladicí kapalina na výstupu chladiče

     <= kanál 1 (teplota chladicí kapaliny)

 3) Teplota okolí

     -20..0,50 °C

 4) Teplota nasávaného vzduchu (teplota v sacím potrubí)

 5…80 °C

63 Chlazení motoru 4

 1) Tlak chladicí kapaliny, kompresor klimatizace

     klimatizace VYP: 3…8 bar

     klimatizace ZAP: 5…30 bar

 2) Moment zatížení kompresoru klimatizace

     klimatizace VYP: 0 Nm

     klimatizace ZAP: -30…-5 Nm

 3) Potřeba chlazení

     [%]

 4) Stav vypnutí kompresoru klimatizace

     001  vozidlo ve stavu rozjezdu

     002  VYP kvůli stavu rozjezdu

     004  vozidlo je ve stavu akcelerace

     008  VYP kvůli stavu akcelerace

     016  vypnutí kvůli startování

64 Chlazení motoru 5

 1) Teplota chladicí kapaliny

     [°C]

 2) Chladicí kapalina na výstupu chladiče

     <= kanál 1 (teplota chladicí kapaliny)

 3) Střída ventilátoru 1

     ventilátor chladiče VYP: 9…11 %

     ventilátor chladiče ZAP: 11…100 %

 4) Neobsazeno

67 Filtr částic, hodnoty emisí 1

 okrajová podmínka: v = konst. 50-60 km/h, 3. rychl. stupeň, n <= 3000/min

 A hodnoty jsou platné pouze během regenerace

 1) Teplota před turbodmychadlem

     > 690 °C       (po 10 sekundách)

 2) Teplota před filtrem částic

     > 400 °C       (je dosaženo až 30 s po spuštění regenerace)

 3) Rozdíl tlaků nad filtrem částic

     bez údajů

 4) Ofset rozdílu tlaků při doběhu

 bez údajů

68 Filtr částic, hodnoty emisí 2

 okrajová podmínka: v = konst. 50-60 km/h, 3. rychl. stupeň, n <= 3000/min

 A hodnoty jsou platné pouze během regenerace

 1) Koeficient naplnění

     < 40 %          (při 40 % se zahájí regenerace)

 2) Hmotnost popílku

     max. 60 g *)

 3) Učební hodnota popílku

     bez údajů

 4) neobsazeno

 *) po výměně filtru se musí nastavit hmotnost popílku testerem VAG na 0

69 Filtr částic, stav regenerace 1

 okrajová podmínka: v = konst. 50-60 km/h, 3. rychl. stupeň, n <= 3000/min

 A hodnoty jsou platné pouze během regenerace

 1) Stav regenerace 1

     XXXX XXX1    přerušení regenerace ubráním plynu, požadavkem na vysoký točivý moment nebo rychlou změnu rychlosti

 2) neobsazeno

 3) neobsazeno

 4) Stav regenerace 4

     XXXX XXX1    normální tepelná regenerace

     XXXX XX1X    zpřísněná tepelná regenerace

70 Filtr částic, stav regenerace 1

 okrajová podmínka: v = konst. 50-60 km/h, 3. rychl. stupeň, n <= 3000/min

 A hodnoty jsou platné pouze během regenerace

 1) Stav regenerace 4

     XXXX XXX1    normální tepelná regenerace

     XXXX XX1X    zpřísněná tepelná regenerace

 2) Celková doba regenerace (od poslední úspěšné regenerace)

     [s]

 3) Čítač regenerací (počet úspěšných regenerací)

     max. 4

 4) Stav úspěšné regenerace

71 Filtr částic, následné vstřikování

 okrajová podmínka: v = konst. 50-60 km/h, 3. rychl. stupeň, n <= 3000/min

 A hodnoty jsou platné pouze během regenerace

 1) Otáčky motoru

     <= 3000/min

 2) Množství dodatečného vstřikování

     > 10 mg/zdvih

 3) Počátek vstřiku, následné vstřikování

     [°p/z HÚ]

 4) Doba následného vstřikování

     °KH

73 Filtr částic, údaje o vozidle

 okrajová podmínka: v = konst. 50-60 km/h, 3. rychl. stupeň, n <= 3000/min

 A hodnoty jsou platné pouze během regenerace

 1) Spotřeba od poslední regenerace

     [l]

 2) Kilometry od poslední regenerace

     [km]

 3) Doba od poslední regenerace

     [h]

 4) neobsazeno

74 Filtr částic, hodnoty emisí 3

 okrajová podmínka: v = konst. 50-60 km/h, 3. rychl. stupeň, n <= 3000/min

 A hodnoty jsou platné pouze během regenerace

 1) Otáčky motoru

     [1/min]

 2) Teplota před turbodmychadlem

     > 690 °C

 3) Hodnota lambda

     1,0-2,0

 4) neobsazeno

75 Filtr částic, hodnoty emisí 4

 Motor na volnoběh, 20 sekund po studeném startu při pokojové teplotě

 1) Teplota před turbodmychadlem

     > 100 °C

 2) Teplota před filtrem částic

     100 °C > T > 60 °C

 3) Koeficient naplnění

     < 40 % (od 40 % se zahájí regenerace při jízdě)

 4) Teplota za filtrem částic

 60 °C > T > 20 °C

90 EOBD zpětné vedení výfukových plynů 1

 Okrajová podmínka: motor na volnoběh, v = 0 km/h, nezařazen rychl. stupeň.

 Zatažená ruční brzda

 1) Otáčky motoru

     [1/min]

 2) Vstřikované množství

     3…9 mg/zdvih

 3) Požadované zpětné vedení výfukových plynů

     200…380 mg/zdvih

 4) Stav ZVVP, regulační odchylka

 0000 0000

91 EOBD zpětné vedení výfukových plynů 2

 Okrajová podmínka: motor na volnoběh, v = 0 km/h, nezařazen rychl. stupeň.

 Zatažená ruční brzda

 1) Přípustná kladná regulační odchylka ovladače zpětného vedení výfukových plynů

     128

 2) Přípustná záporná regulační odchylka ovladače zpětného vedení výfukových plynů

     -128

 3) Požadovaná hodnota množství vzduchu

     volnoběh: 180…300

 4) Regulační odchylka

 0

125 Sběrnice CAN komunikace 1

 1) Řídicí jednotka převodovky

 2) Řídicí jednotka ABS

 3) Řídicí jednotka sdružených přístrojů

 4) Řídicí jednotka airbagu

    Vždy 1 bit: 0 = není aktivní

                   1 = aktivní

                   — = neexistuje

126 Sběrnice CAN komunikace 2

 1) Řídicí jednotka klimatizace

 2) Neobsazeno

 3) Řídicí jednotka palubní sítě

 4) Řídicí jednotka regulace odstupu

    Vždy 1 bit: 0 = není aktivní

                   1 = aktivní

                   — = neexistuje

127 Sběrnice CAN komunikace 3

 1) Řídicí jednotka náhonu na všechna kola

 2) Řídicí jednotka regulace světlé výšky

 3) Neobsazeno

 4) Řídicí jednotka modulu sloupku řízení

    Vždy 1 bit: 0 = není aktivní

                   1 = aktivní

                   — = neexistuje

128 Sběrnice CAN komunikace 4

 1) Řídicí jednotka Gateway

 2) Řídicí jednotka managementu energie

 3) Neobsazeno

 4) Neobsazeno

    Vždy 1 bit: 0 = není aktivní

                   1 = aktivní

                   — = neexistuje

SELECT LANGUAGE