Motor 1,0/37 kW; 1,4 44 kW; 1,4/50 kW (ARV,AQV,AZE,AZF,AME,ATZ,AQW)

Měřené hodnoty – Motor MPI 1,0/37kW, 1,4/44 kW

Motor 1,0/37 kW; 1,4 44 kW; 1,4/50 kW (ARV,AQV,AZE,AZF,AME,ATZ,AQW)

Blok 0 při volnoběhu (zahřátý motor, teplota chladicí kapaliny nad 80 °C)

Číslo pole Popis Správná hodnota Význam Poznámka
1 Teplota chladicí kapaliny 171 – 217 80 – 115 °C Menší než 171 • Příliš studený motor • Vadný snímač teploty chladicí kapaliny –G62, případně vadné vedení k řídicí jednotce motoru Větší než 217 • Chladič znečistěný • Větrák chladiče bez funkce • Vadný termoregulátor chladicí kapaliny • Vadný snímač teploty chladicí kapaliny –G62, případně vadné vedení k řídicí jednotce motoru
2  
3 Otáčky motoru • Motor 1,0 l • Motor 1,4 l   20 – 24 23 – 27   630 – 770/min 730 – 870/min Menší než 20 příp. 23 • Jednotka ovládání škrticí klapky –J338 vadná nebo zůstává viset Větší než 24 příp. 27 • Jednotka ovládání škrticí klapky –J338 vadná nebo zůstává viset • Velké množství přisávaného vzduchu (nemůže již být kompenzováno stabilizací volnoběhu)
4 Napětí palubní sítě 120 – 144 11,4 – 14,4 V Menší než 120 • Vadný alternátor, silně vybitý akumulátor • Akumulátor krátce po startu silně zatížen vysokým nabíjecím proudem a přídavnými agregáty (Na několik minut zvýšit otáčky a vypnout přídavné spotřebiče) • Přechodový odpor v napájení, příp. v ukostření řídicí jednotky • Odběr proudu při vypnutém zapalování Větší než 144 • Vadný regulátor napětí na alternátoru • Přepětí v důsledku startu s cizí
5 Úhel škrticí klapky • Motor 1,0 l • Motor 1,4 l   2 – 10 3 – 12   1 – 5°C 1,5 – 6°C Menší než 2 příp. 3 • Vadný nebo špatně nastavený  potenciometr nebo jednotka ovládání škrticí klapky –J338 • Přisávaný vzduch mezi sacím potrubím a snímačem množství nasávaného vzduchu (má za následek vyšší počet volnoběžných otáček, jednotka ovládání škrticí klapky se pokouší regulovat zvýšený počet volnoběžných otáček na požadovanou hodnotu) Větší než 10 příp. 12 • Nebylo provedeno přizpůsobení jednotky ovládání škrticí klapky –J338 • Vadný nebo špatně nastavený potenciometr nebo jednotka ovládání škrticí klapky –J338
6 Regulátor volnoběhu 115 – 141 -5 – +5% Menší než 115 větší než 141 • Vadný nebo špatně nastavený potenciometr nebo jednotka ovládání škrticí klapky –J338
7 Adaptační hodnota stabilizace volnoběhu 115 – 141 -5 – +5%  
8 Regulační hodnota tvorby směsi 102 – 154 -10 – +10%  
9 Adaptační hodnota tvorby směsi – volnoběh 125 – 131 -2,25 – +3 ms  
10 Adaptační hodnota tvorby směsi – částečná zátěž 115 – 141 -5 – +5  

Blok 1 při volnoběhu (zahřátý motor, teplota chladicí kapaliny nad 80 °C)

Číslo pole Popis Správná hodnota Poznámka
1 Otáčky motoru • Motor 1,0 l • Motor 1,4 l   630 – 770/min 730 – 870/min
2 Teplota chladicí kapaliny 80,0 – 115,0°C
3 Lambda-regulátor před katalyzátorem -10 – +10,0% Mimo rozsah tolerance • Záporná hodnota: směs příliš bohatá, lambda-regulace ji změní na chudší (počkat 30s, až se hlášení stabilizuje) • Kladná hodnota: směs příliš chudá, regulace lambda ji obohacuje (počkat 30s, až se hlášení stabilizuje) • Přisávaný vzduch • Vstřikovací ventil vadný
4 Podmínky pro základní nastavení 1×111111 1xxxxxxx  Vlastní diagnostikou nezjištěna žádná závada x1xxxxxx neuvažovat xx1xxxxx kompresor klimatizace vypnut xxx1xxxx spínač volnoběhu sepnut xxxx1xxx lambda-regulace v pořádku xxxxx1xx škrticí klapka uzavřena xxxxxx1x otáčky nižší než 2000 1/min xxxxxxx1 Teplota chladicí kapaliny alespoň 80°C

Blok 2 při volnoběhu (zahřátý motor, teplota chladicí kapaliny nad 80 °C)

Číslo pole Popis Správná hodnota Poznámka
1 Otáčky motoru • Motor 1,0 l • Motor 1,4 l   630–770/min 730–870/min  
2  
3 Průměrná doba vstřikování 2,0 – 5,5 ms Menší než 2,0 ms • Velké množství paliva ze systému nádobky s aktivním uhlím • Zabudovány chybné vstřikovací ventily s větší průchodností Větší než 5,5 ms • Zvýšené zatížení motoru, způsobené elektrickými spotřebiči (klimatizací, světly do mlhy, apod.)
4

Blok 3 při volnoběhu (zahřátý motor, teplota chladicí kapaliny nad 80 °C)

Číslo pole Popis Správná hodnota Poznámka
1 Otáčky motoru (volnoběžné otáčky) • Motor 1,0 l • Motor 1,4 l     630 – 770/min 730 – 870/min
2 Plnicí tlak • Motor 1,0 l • Motor 1,4 l   300 – 550 mbar 350 – 600 mbar
3 Úhel škrticí klapky • Motor 1,0 l • Motor 1,4 l   1,0 – 5,0 % 1,5 – 6,0 %
4 Úhel zážehu (okamžitá hodnota) 2,0° n. OT 13,0° v. OT

Blok 4 při volnoběhu (zahřátý motor, teplota chladicí kapaliny nad 80 °C)

Číslo pole Popis Správná hodnota Poznámka
1 Otáčky motoru (volnoběžné otáčky) • Motor 1,0 l • Motor 1,4 l   630 – 770/min 730 – 870/min
2 Napájecí napětí řídicí jednotky motoru   11,4 – 14,4 V
3 Teplota chladicí kapaliny 80,0 – 115,0 °C
4 Teplota nasávaného vzduchu -45,0 – 105°C

Blok 5 při volnoběhu (zahřátý motor, teplota chladicí kapaliny nad 80 °C)

Číslo pole Popis Správná hodnota Poznámka
1 Otáčky motoru (volnoběžné otáčky) • Motor 1,0 l • Motor 1,4 l   630 – 770/min 730 – 870/min
2 0 km/h
3 Rychlost
4 Provozní stav motoru (volnoběh, obohacení, částečná zátěž, plná zátěž, decelerace) volnoběh

Blok 11 při volnoběhu (zahřátý motor, teplota chladicí kapaliny nad 80 °C)

Číslo pole Popis Správná hodnota Poznámka
1 Otáčky motoru (volnoběžné otáčky) • Motor 1,0 l • Motor 1,4 l   630 – 770/min 730 – 870/min
2 Teplota chladicí kapaliny 80,0 – 115,0°C
3 Teplota nasávaného vzduchu -45 – 105°C
4 Úhel zážehu (okamžitá hodnota) 2,0° po HÚ – 13° před HÚ

Blok 12 při volnoběhu (zahřátý motor, teplota chladicí kapaliny nad 80 °C)

Číslo pole Popis Správná hodnota Poznámka
1 Otáčky motoru (volnoběžné otáčky) • Motor 1,0 l • Motor 1,4 l   630 – 770/min 730 – 870/min
2 neuvažovat
3 Číslo zubu klikového hřídele při změně hrany vačkového hřídele low – high a) 25 – 31
4 Číslo zubu klikového hřídele při změně hrany vačkového hřídele high – low a) 85 – 91s

Blok 20 při volnoběhu (zahřátý motor, teplota chladicí kapaliny nad 80 °C)

Číslo pole Popis Správná hodnota Poznámka
1 Snížení úhlu zážehu na 1. válci 0 – 15,0 ° před HÚ Všechny válce menší než 15 °C před HÚ • Vadný snímač klepání 1 –G61 • Zkorodovaná svorkovnice snímače klepání –G61 (Povolit snímač klepání –G61  a utáhnout 20 Nm.) • Uvolněné součásti motoru • Špatná kvalita paliva Jeden válec se výrazně liší od ostatních • Zkorodovaná svorkovnice snímače klepání –G61 • Poškozený motor (zkontrolovat kompresní tlak) • Uvolněné součásti motoru
2 Snížení úhlu zážehu na 2. válci 0 – 15,0 ° před HÚ
3 Snížení úhlu zážehu na 3. válci 0 – 15,0 ° před HÚ
4 Snížení úhlu zážehu na 4. válci 0 – 15,0 ° před HÚ

Blok 26 při volnoběhu (zahřátý motor, teplota chladicí kapaliny nad 80 °C)

Číslo pole Popis Správná hodnota Poznámka
1 Napěťový signál na snímači klepání v 1. válci 0,2 – 2,0 V
2 Napěťový signál na snímači klepání v 2. válci 0,2 – 2,0 V
3 Napěťový signál na snímači klepání v 3. válci 0,2 – 2,0 V
4 Napěťový signál na snímači klepání v 4. válci 0,2 – 2,0 V

Blok 28 při volnoběhu (zahřátý motor, teplota chladicí kapaliny nad 80 °C)

Číslo pole Popis Správná hodnota Poznámka
1 Otáčky motoru (volnoběžné otáčky) • Motor 1,0 l • Motor 1,4 l   630 – 770/min 730 – 870/min
2
3 Teplota chladicí kapaliny 80,0 – 115,0 °C
4 Výsledek regulace klepání (test zapnuto, test vypnuto, systém je v pořádku, systém není v pořádku) syst. OK

Blok 30 při volnoběhu (zahřátý motor, teplota chladicí kapaliny nad 80 °C)

Číslo pole Popis Správná hodnota Poznámka
1 Stav lambda-sondy před katalyzátorem 111 1xx vyhřívání lambda-sondy x1x lambda-sonda připravena xx1 lambda-regulace aktivní
2 Stav lambda-sondy za katalyzátorem a) 11x 1xx vyhřívání lambda-sondy x1x lambda-sonda připravena xx1 –
3
4

Blok 31 při volnoběhu (zahřátý motor, teplota chladicí kapaliny nad 80 °C)

Motory podle normy EU 2

Číslo pole Popis Správná hodnota Poznámka
1 Napětí na lambda-sondě před katalyzátorem 0,0 – 1,0 V Trvale 0,00 – 0,30 V příp. trvale 0,70 – 1,0 V • Velké množství přisávaného (falešného) vzduchu • Vadná svíčka • Vstřikovací ventil vadný • Vadný snímač teploty chladicí kapaliny –G62 • Vadný elektromagnetický ventil nádobky s aktivním uhlím • Vyhřívání lambda-sondy před katalyzátorem bez funkce • Vadná nebo znečistěná lambda-sonda před katalyzátorem Trvale 1,0 V • Zkrat na plus: • V lambda-sondě před katalyzátorem • Ve vedení k lambda sondě • V ukostřovacím vedení • V řídicí jednotce motoru Trvale 0,40 – 0,50 V • Přerušené vedení: • V lambda-sondě před katalyzátorem • Ve vedení k lambda sondě • V ukostřovacím vedení • V řídicí jednotce motoru Trvale 0 V • Zkrat na kostru: • v lambda-sondě před katalyzátorem • ve vedení k lambda sondě • V řídicí jednotce motoru
2
3
4

Blok 31 při volnoběhu (zahřátý motor, teplota chladicí kapaliny nad 80 °C)

Motory podle normy D 4/EU 4

Číslo pole Popis Správná hodnota Poznámka
1 Skutečná hodnota lambda – ř.v. 1
2 Požadovaná hodnota lambda – ř.v. 1 0,99 – 1,01 Porovnat hodnoty pole 1 a 2s
3
4

Blok 33 při volnoběhu (zahřátý motor, teplota chladicí kapaliny nad 80 °C)

Číslo pole Popis Správná hodnota Poznámka
1 Lambda-regulátor před katalyzátorem -10,0 – 10,0%  
2
3
4

Blok 34, Lambda-sonda před katalyzátorem (kontrola stárnutí pomocí základního nastavení)

Motory podle normy D 4/EU 4

Motor musí být v základním nastavení, po sešlápnutí brzdového pedálu motor běží ve zvýšených otáčkách

Číslo pole Popis Správná hodnota Poznámka
1 Otáčky motoru • Motor 1,0 l • Motor 1,4 l -10,0 – 10,0%  
2 Teplota katalyzátoru Min. 400°C
3
4 Výsledek kontroly stárnutí lambda-sondy před katalyzátorem (test vypnuto, test zapnuto, R1-S1, R1-S1 neOK) R1-S1 OK

Blok 43, Lambda-sonda za katalyzátorem (kontrola stárnutí pomocí základního nastavení)

Motory podle normy D 4/EU 4

Motor musí být v základním nastavení, po sešlápnutí brzdového pedálu motor běží ve zvýšených otáčkách

Číslo pole Popis Správná hodnota Poznámka
1 Otáčky motoru • Motor 1,0 l • Motor 1,4 l 1100 – 1700 /min  
2 Teplota katalyzátoru Min. 400°C
3 Napětí na lambda-sondě za katalyzátorem 0 – 1,0 V
4 Výsledek kontroly stárnutí lambda-sondy před katalyzátorem (test vypnuto, test zapnuto, R1-S1, R1-S1 neOK) R1-S2 OK

Blok 46, účinnost katalyzátoru pomocí základního nastavení

Motory podle normy D 4/EU 4

Motor musí být v základním nastavení, po sešlápnutí brzdového pedálu motor běží ve zvýšených otáčkách

Číslo pole Popis Správná hodnota Poznámka
1 Otáčky motoru • Motor 1,0 l • Motor 1,4 l 1100 – 1700 /min  
2 Teplota katalyzátoru Min. 400°C
3 Účinnost katalyzátoru 0,5 – 1,0
4 Výsledek zkoušky katalyzátoru (test vypnuto, test zapnuto, katR1 OK, katR1 neOK) katR1 OK

Blok 50 při volnoběhu (zahřátý motor, teplota chladicí kapaliny nad 80 °C)

Číslo pole Popis Správná hodnota Poznámka
1 Otáčky motoru (volnoběžné otáčky) • Motor 1,0 l • Motor 1,4 l   630 – 770/min 730 – 870/min  
2 Otáčky motoru (požadované volnoběžné otáčky) • Motor 1,0 l • Motor 1,4 l   700/min 800/min
3
4 Kompresor klimatizace zapnut, vypnut Kompr. vyp.

Blok 54 při volnoběhu (zahřátý motor, teplota chladicí kapaliny nad 80 °C)

Číslo pole Popis Správná hodnota Poznámka
1 Otáčky motoru (volnoběžné otáčky) • Motor 1,0 l • Motor 1,4 l   630 – 770/min 730 – 870/min  
2 • Provozní stav (volnoběh, obohacení, částečná zátěž, plná zátěž, decelerace) Volnoběh
3 Snímač 1 polohy pedálu akcelerace 10,0 – 20,0 %
4

Blok 66, tempomat (pouze u vozidel s tempomatem)

Číslo pole Popis Sprá\vná hodnota Poznámka
1 Skutečná rychlost jízdy Podle skut.  
2 Stav brzdového spínače, spojky a tempomatu 0 1xxx tempomat schopný funkce x1xx sešlápnutá spojka (u autom.       převodovky: sešlápnutá brzda) xx1x brzdový pedál sešlápnut (brzdový       spínač) xxx1 brzdový pedál sešlápnut (spínač       brzdových světel)
3 Požadovaná rychlost jízdy, poslední nastavená hodnota
4 Poloha spínače na ovládací páčce tempomatu a)
SELECT LANGUAGE