Vibrace při volnoběhu (motory TDI)

Možné důvody vibrace

1. Kontrola tuningu motoru

 • Vzduchový filtr tuningu, turbodmychadlo tuningu, odpory dodatečně zapájeny, powerbox, kontrola softwaru v řídicí jednotce, štítek tuningu na řídicí jednotce motoru ….
 • Zkontrolujte bloky naměřených hodnot na zvýšený plnicí tlak a zvýšené množství vstřikovaného paliva.

2. Načtení a kontrola následujících bloků naměřených hodnot

 • Výpis pamětí závad všech řídicích jednotek.
 • Základní nastavení: bloky naměřených hodnot 3, 4, 11
 • při volnoběhu, při plném zatížení a ve chvíli problému :
  bloky naměřených hodnot: 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 18
  13, 14 při volnoběhu a pod zatížením do max. 1300/min

3. Výpadek v napájení

 • Zkontrolujte záznamy v pamětech závad všech řídicích jednotek.
 • Zkontrolujte napětí na vstřikovacím čerpadle, viz schéma zapojení.
 • Sporadický problém v napájení svorky vede k výpadkům. Ve sporném případě vyměňte napájecí relé, zkontrolujte zámek zapalování na volný kontakt.

4. Chybné časování rozvodů

5. Vadný ozubený řemen

 • Vizuální kontrola.

6. Nedostatečná/ rozdílná komprese

7. Chybně nastavený vyvažovací hřídel

 • Nejprve ho zkontrolujte pomocí příručky.
 • Poté zkontrolujte ventilový rozvod.

8. Vadné hnací hřídele, vadný kardanový hřídel

 • Vnitřní klouby mohou mít vůli, prokousnutí manžety zvířetem.

9. Nesprávný signál otáček klikového hřídele

 • Vadný snímač otáček, vadné kolo snímače.
 • Vyhoďnoťte záznam v paměti závad.
 • Zkontrolujte rozdíly v kabeláži mezi mechanickou a automatickou převodovkou.
 • Podložky snímače otáček jsou podle převodovky různé.

10. Vadná vstřikovací tryska

 • Lze kontrolovat omezeně s regulací klidného chodu (blok hodnot 13 a 14); při otáčkách 1200/min musí být silnější odchylky než při volnoběhu.
 • Při pochybnostech zkuste vyměnit/prohodit vstřik.

11. Ucpané/příliš úzké vstřikovací vedení

 • Případně záznam v paměti závad “17583 Vypnuté předvstřikování”, při pochybnostech zkuste vyměnit.

12. Zlomená pružina ve ventilovém rozvodu

 • Musí být slyšet mechanický hluk, ztráta výkonu, reklamace případně cítit i při ubrání plynu.

13. Vadné hydraulické zdvihátko

 • Vizuální kontrola, vodítko zdvihátka v hlavě válců, vůle, předepnutí ve zdvihátku.
SELECT LANGUAGE